Merete Hannisdal

Merete Hannisdal

Merete Hannisdal er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Hun har lang erfaring fra undervisning i grunnskole og videregående skole. Hun har også arbeidet ved Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo.

Merete har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid og er medforfatter av Praktisk kjemi (1983), Praktisk miljøkjemi (1992), læreverket Kjemien stemmer 2KJ (1997) og 3KJ (1998), læreverket Eureka! – naturfag for ungdomstrinnet (2006) og Kjemi fagdidaktikk - Kjemi i skolen (2006).

Kjemien stemmer Lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 1 Brettbok (2012)

Digital lærebok
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes

Kjemien stemmer Kjemi 2 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok Brettbok (2012)

Digital studiebok
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 2 Studiebok Brettbok (2013)

Truls Grønneberg, Vivi Ringnes, Merete Hannisdal og Brit Skaugrud

Kjemi fagdidaktikk

Kjemi i skolen
Vivi Ringnes og Merete Hannisdal
Utgivelsesår: 2014

Kjemien stemmer Kjemi 2 Studiebok (2013)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2013

Kjemien stemmer Kjemi 2 Grunnbok (2013)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes
Utgivelsesår: 2013

Kjemien stemmer Kjemi 2 Grunnbok (2013)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes
Utgivelsesår: 2013

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2012

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2012

Kjemien stemmer Kjemi 1 Grunnbok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes
Utgivelsesår: 2012

Kjemien stemmer Kjemi 1 Grunnbok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes
Utgivelsesår: 2012

Kjemien stemmer Forkurs Lærebok (2004)

Kjemi forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes
Utgivelsesår: 2004