Ingrid Maria Hanken
© NMH/Jarle Nyttingnes

Ingrid Maria Hanken

Ingrid Maria Hanken har en dr.philos.-grad i pedagogikk og er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, hvor hun underviser og veileder ved mastergradsstudiet i musikkpedagogikk. Hun er valgt som prorektor for institusjonen 2006-2013 med særlig ansvar for studietilbud og utdanningskvalitet. Hun har vært medlem av mange nasjonale og internasjonale utvalg og styrer for musikk- og musikklærerutdanning, og hun har publisert mange artikler, redigert flere antologier samt utgitt læreboken Musikkundervisningens didaktikk på Cappelen Akademisk Forlag sammen med kollega Geir Johansen.

Musikkundervisningens didaktikk

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen
Utgivelsesår: 2013

Musikkundervisningens didaktikk

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen
Utgivelsesår: 1998