Gunnar Handal
© Foto: Uniforum

Gunnar Handal

Gunnar Handal er professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Kollegaveiledning med kritiske venner

Lauvås, Lycke og Handal
Utgivelsesår: 2016

Veiledning og praktisk yrkesteori

Per Lauvås og Gunnar Handal
Utgivelsesår: 2014

Forskningsveilederen

Gunnar Handal og Per Lauvås
Utgivelsesår: 2006

Perspektiver på problembasert læring

Kirsten Hofgaard Lycke (red.)
Utgivelsesår: 2002

På egne vilkår

En strategi for veiledning med lærere
Gunnar Handal og Per Lauvås
Utgivelsesår: 1999