Karen Margrete Dregelid

Karen Margrete Dregelid

KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun arbeidet også i mange år med vurdering av norskferdigheter og utarbeiding av prøver i norsk for voksne innvandrere. Hun er medforfatter i Ganske enkelt norsk et læreverk i norsk som andrespråk for voksne som ønsker en langsom progresjon i norskopplæringen og læreverket ORD som er et alfabetiseringsverk for voksne.

Ord 1+2 Elevnettsted (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid

Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

Digital lærebok
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2016

Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

Digital lærebok
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2016

Ord Lyd (Lærerlisens)

Lydnettsted til Ord 1og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord Lyd (Privatlisens)

Lydnettsted for Ord 1 og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord Lyd (Elevlisens)

Lydnettsted for Ord 1 og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok

Digital lærebok
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok

Digital lærebok
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 2. Elev-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Lærer-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Arbeidsbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Tekstbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Elev-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Lærer-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver, Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Arbeidsbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1+2 Lærernettsted (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Tekstbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver, Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord Lærer-cd

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ord Elev-cd

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ord Arbeidsbok

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ord Tekstbok

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ganske enkelt norsk 2 Lærerveiledning

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Lærer-cd

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Elev-cd

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Tekstbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 1 Lærerveiledning

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2004

Ganske enkelt norsk 1 Elev-CD

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Lærer-CD

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Alfabetbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Tekstbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Arbeidsbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003