Svein Halvorsen

Svein Halvorsen

Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.

Vamos 2 2013. Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 2 2013. Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 1 (2012) Brettbok

Digital lærebok. Bestilles på www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Silvia Rovira og Svein Halvorsen

Vidas 2 (2013) Brettbok

Digital Lærebok. Bestilles via www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 1 (2012) Brettbok

Digital lærebok. Bestilles via www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira

Vamos 2 (2013) Brettbok

Digital lærebok. Bestilles via www.brettboka.no
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 2 (2013) Elevnettsted

Åpent nettsted
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vamos 1 (2012) Elevnettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira

Vamos 2 (2013 Elevnettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz

Vidas 1 2012. Unibok

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2015

Vamos 2 (2013) Lærernettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013

Vidas 2 (2013) Lærernettsted

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013

Vidas 1 (2012) Elevnettsted

Åpent nettsted
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2013

Vidas 2 (2013)

Spansk I Vg2
Liv K. Bugge, Ana María Áviles Ruiz og Svein Halvorsen
Utgivelsesår: 2013

Vamos 2 (2013)

Spansk II Vg2
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz
Utgivelsesår: 2013

Vidas 1 (2012) Lærernettsted

Bugge, Halvorsen, Rovira
Utgivelsesår: 2012

Vamos 1 (2012) Lærernettsted

Bugge, Halvorsen, Rovira
Utgivelsesår: 2012

Vidas 1 (2012)

Spansk I, Vg1
Liv K. Bugge, Silvia Rovira og Svein Halvorsen
Utgivelsesår: 2012

Vidas Lærerveiledning 1-3 (R94)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2004

Vidas 3 Elev-CD (R94)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2004

Vidas 3 Lærer-CD (R94)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2004

Vidas 3 Tekstbok (R94)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2004

Vidas 2 Lærer-CD (R94)

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2003

Vidas 2 Tekstbok (R94)

Spansk for viderekomne
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2003

Vidas 2 Øvingsbok (R94)

Spansk for viderekomne
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2003

Vidas 2 Elev-CD (R94)

Spansk for viderekomne
Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Silvia Rovira
Utgivelsesår: 2003