Bente E. Hagtvet

Bente E. Hagtvet

Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker, blant annet den oppdagende skrivingen i overgangen barnehage/ skole. I pågående prosjekter studerer hun samspillet mellom pedagog og barn i problemløsningssituasjoner i barnehage og skole. Hagtvet har tidligere utgitt bøkene Skriftspråkutvikling gjennom lek (1988) og Tale og skrift i førskolealderen (2002), i tillegg til forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesingen har låst seg
Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2015

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Evaluering

i et dialogisk perspektiv
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Språk- og leseveiledning

- i teori og praksis
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Språkstimulering

Tale og skrift i førskolealderen
Bente E. Hagtvet
Utgivelsesår: 2004

Barns kultur

Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.)
Utgivelsesår: 1997