Eva Finsvik Andersen

Eva Finsvik Andersen

Ankunft 1 (2012) Brettbok

Digital lærebok
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Ankunft 2 (2013) Brettbok

Digital lærebok
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Ankunft 2 (2013) Elevnettsted

Åpent nettsted
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali

Ankunft 1 2012. Unibok

Eva Finsvik Andersen
Utgivelsesår: 2015

Ankunft 2 (2013) Lærernettsted

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2013

Ankunft 1 (2012) Lærernettsted

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2012

Ankunft 1 (2012) Elevnettsted

Åpent nettsted
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2012

Ankunft 1 Tekst- og øvingsbok (2012)

Tysk II, Vg1
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2012

Anflug 2 Lehrer-CDs

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2007

Anflug 2 Arbeitsbuch

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2007

Anflug 2 Textbuch

Tysk I, Vg2
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2007

Anflug 1 Lehrer-CD

Tysk I. Studieforberedende utdanningsprogram
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2006

Anflug 1 Arbeitsbuch

Tysk I . Studieforberedende utdanningsprogram
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2006

Anflug 1 Arbeitsbuch

Tysk I. Studieforberedende utdanningsprogram
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2006

Anflug 1 Textbuch

Tysk I. Studieforberedende utdanningsprogram
Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali
Utgivelsesår: 2006