Per Christian Hagen
© Høgskolen i Telemark

Per Christian Hagen

Per Chr. Hagen, født 1953, er førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark. Han underviser i statistikk, matematikk og operasjonsanalyse ved Institutt for økonomi og informatikk i Bø. Hagen har 30 års erfaring med undervisning i statistikk fra Høgskolen i Telemark og fra Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU).

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk

Per Christian Hagen
Utgivelsesår: 2014