Kjell Nytrø
© Kjell Nytrø

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø er førsteamuensis ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv
Per Øystein Saksvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Klinisk organisasjonspsykologi

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)
Utgivelsesår: 2009