Lars André Olsen

Lars André Olsen

Lars André Olsen er sykepleier og høgskolelektor. Han er ansatt ved Høgskolen i Ålesund hvor han i en årrekke har undervist i fagene medikamentregning og legemiddelhåndtering.

Praktisk medikamentregning

Dose, styrke, mengde
Lars André Olsen
Utgivelsesår: 2014

MedRegning App

Stå til eksamen i medikamentregning
Lars André Olsen
Utgivelsesår: 2011

Praktisk legemiddelhåndtering

Lars André Olsen og Lisbeth Rygg
Utgivelsesår: 2004