Gro Hagemann

Gro Hagemann

Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Fra vikingtid til 2000-årsskiftet
Blom og Sogner (red.) Hagemann, Melby, Sandvik og Øye
Utgivelsesår: 2005