Karl J. Haga

Karl J. Haga

Oppgaver i rettslære

Oppgaver med løsninger i rettslære ved øk./adm. stud. og rev.stud.
Karl J. Haga
Utgivelsesår: 2006