Janne Grønningen

Janne Grønningen

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. Hun har undervist i innføringsklasse for nyankomne ungdommer, arbeidet som flyktningkurator og med norskopplæring av voksne innvandrere. Janne har sammen med Ingebjørg Dolve jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker i mer enn fire år og jobber nå som leder/rektor ved Introduksjonssenteret i Røyken kommune, også sammen med Ingebjørg Dolve.

Hun har sammen med Ingebjørg Dolve skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere.

Intro Arabisk (2015)

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2016

Intro Engelsk (2015)

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2016

Intro Bokmål (2015)

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2015

Jobb i sikte Elevnettsted

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2015

Her bor vi 1 og 2 Elevnettsted

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Elisabeth Ellingsen, Janne Grønningen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2015

Jobb i sikte Frisør

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2015

Jobbstart Elevnettsted

Introduksjon til norsk arbeidsliv
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2013

Jobbstart Lærernettsted

Introduksjon til norsk arbeidsliv
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2013

Jobb i sikte. Pleieassistent

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Elev-cd

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Lærer-cd

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Barnehageassistent

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. På praksisplassen

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Hjemmehjelper

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Deltakerbok

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Her bor vi Norsk-kinesisk ordliste

Norsk-kinesisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Intro burmesisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-russisk ordliste

Norsk-russisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-thai ordliste

Norsk-thai ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Intro burmesisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Intro amharisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-engelsk ordliste

Norsk-engelsk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-spansk ordliste

Norsk-spansk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-tysk ordliste

Norsk-tysk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-polsk ordliste

Norsk-polsk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-burmesisk ordliste

Norsk-burmesisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-urdu ordliste

Norsk-urdu ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-tyrkisk ordliste

Norsk-tyrkisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-tigrinja ordliste

Norsk-tigrinja ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-somali ordliste

Norsk-somali ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-arabisk ordliste

Norsk-arabisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-persisk ordliste

Norsk-persisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi Norsk-vietnamesisk ordliste

Norsk-vietnamesisk ordliste
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 1 Lærer-cd

Ingebjørg Dolve, Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 1 Elev-cd

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 2 Elev-cd

Ingebjørg Dolve, Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 2 Lærer-cd

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen
Utgivelsesår: 2009

Intro amharisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nivå A2
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Her bor vi 1

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nivå A1
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen, Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald
Utgivelsesår: 2009

Intro tigrinja deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro tigrinja

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro tyrkisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro tyrkisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro fransk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro fransk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro tagalog deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro tagalog

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro urdu deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro urdu

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2008

Intro persisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro thai deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro thai

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro persisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro Lærerperm

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro nynorsk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro kurdisk sorani deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro arabisk deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro kurdisk sorani

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro arabisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro engelsk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro russisk

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro somali

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2006

Intro somali deltaker-cd

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2005

Intro bokmål

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen
Utgivelsesår: 2005