Jorunn Mo

Jorunn Mo

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur, og jobber som høyskolelektor i lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år, og har skrevet læreverket Jobb i sikte sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen.

Jobb i sikte Elevnettsted

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2015

Jobbstart Elevnettsted

Introduksjon til norsk arbeidsliv
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2013

Jobbstart Lærernettsted

Introduksjon til norsk arbeidsliv
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2013

Jobb i sikte. Elev-cd

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Lærer-cd

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Kantinemedarbeider

Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. På praksisplassen

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Skoleassistent

Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010

Jobb i sikte. Deltakerbok

Arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere
Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo
Utgivelsesår: 2010