Lars Kolvereid
© Handelshøgskolen i Bodø

Lars Kolvereid

Lars Kolvereid er utdannet siviløkonom (BI, 1978), MBA (Madison, Wisconsin, 1979) og Ph.D. (Henley, 1985). Han har vært ansatt ved Handelshøgskolen i Bodø siden 1986. Fra 1986 til 1988 var han prodekanus og fra 1988 til 1990 var han dekanus ved skolen. I 1993 ble han utnevnt til professor. Kolvereid har publisert mer enn 25 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering og har veiledet 14 doktorgradsstudenter.

Kolvereid er leder for det norske Global Entrepreneurship Monitor-teamet. Han er medlem av redaktørstyret i Entrepreneurship & Regional Development og foretar i tillegg fagfellevurdering av innsendte bidrag til ledende tidsskrift, blant annet Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing og Journal of Management Studies.

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012