Erik Grønn

Erik Grønn

Erik Grønn er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo og har vært ansatt på Handelshøyskolen BI fra 1986. Erik Grønn er en meget erfaren lærebokforfatter.

Mikroøkonomi på norsk

Erik Grønn
Utgivelsesår: 2016

Anvendt mikrøokonomi

Erik Grønn
Utgivelsesår: 2016

Mikroøkonomi. Formler og oppgaver

Erik Grønn
Utgivelsesår: 2009

Forelesninger i offentlig økonomi

Erik Grønn
Utgivelsesår: 1997