Stein Erik Grønland

Stein Erik Grønland

Stein Erik Grønland er professor (II) i logistikk ved Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde. Han arbeider også noe innenfor masterprogrammet i Shipping og logistikk ved Handelshøyskolen i København. Han har tidligere i mange år vært tilknyttet NHH som professor (II).

Han leder i dag firmaet SITMA, som arbeider med rådgivning innenfor logistikk for industri, handel og transport. Han har der arbeidet med en rekke av de største bedriftene i Norge. Han arbeider også en god del med forskningsrettede oppgaver for det offentlige, blant annet for Vegdirektoratet og for prosjekter i Norges forskningsråd. Han har tidligere ledererfaring fra industribedrifter som Hydro, Norema og Aker og fra Marintek og NSB.

Logistikkledelse

Stein Erik Grønland
Utgivelsesår: 2010