Geir Gripsrud

Geir Gripsrud

Geir Gripsrud er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI med spesialkompetanse innen markedsanalyse, markedsføringskanaler, internasjonal markedsføring og detaljhandel.

Metode og dataanalyse

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS
Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2016

Metode og dataanalyse. Oppgavesamling

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP
Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2010

Markedsføringskanaler

Geir Gripsrud og Arne Nygaard
Utgivelsesår: 2005