Gisle Grimeland

Gisle Grimeland

er førsteamanuensis emeritus ved høgskolen i Telemark. Han har lang erfaring med å jobbe i førskolelærerutdanning og i praksisfeltet. Han har jobbet internasjonalt med tematikken barn, naturopplevelser og miljøvern, blant annet gjennom OEMP (Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning) og NORAD. Gisle Grimeland har også på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og miljødepartementet utviklet informasjonshefter til barnehagene.

Med åpne sanser

Barnet, læreren og naturen
Gisle Grimeland
Utgivelsesår: 2012