Rolf Tamnes
© Institutt for forsvarsstudier

Rolf Tamnes

Rolf Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), hvor han også har vært direktør. Han har særlig arbeidet med norsk utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, transatlantiske forbindelser og nordområdene.

Krig og fred i det lange 20. århundre

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)
Utgivelsesår: 2013