Finn Haugen

Finn Haugen

Finn Haugen (født 1946) tok juridisk embetseksamen i 1970. Han har i mer enn 17 år hatt egen advokatpraksis, har møterett for Høyesterett og var i en årrekke fast forsvarer ved herreds-, by- og lagmannsrett. Han har vært sorenskriver og dommer siden 1993 – de siste 17 årene dommer i Oslo tingrett. Han er leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Strafferett - håndbok

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad
Utgivelsesår: 2015