Marianne Reusch
© Mona Ådum, Institutt for Privatrett

Marianne Reusch

Marianne Reusch (cand.jur. 1995) har arbeidet som dommerfullmektig, konstituert tingrettsdommer og advokat. Hun er også forfatter av fagbøker, artikler og lovkommentarer. Reusch har vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Privatrett i Oslo siden 2005. Hun arbeider innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold og er også redaksjonssekretær for nyhetsbrevet «Nytt i privatretten».

Retten er satt

Håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker
Marianne Reusch og Christian H. P. Reusch
Utgivelsesår: 2004

Yrkesskade

Marianne Reusch og Lars Olav Skårberg
Utgivelsesår: 2003