Frøystein Gjesdal

Frøystein Gjesdal

Accounting, Management Control and Institutional Development

Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.)
Utgivelsesår: 2014

Internasjonale regnskapsstandarder

Frøystein Gjesdal, Erlend Kvaal og Steinar S. Kvifte (red.)
Utgivelsesår: 2006

Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering

Frøystein Gjesdal og Thore Johnsen
Utgivelsesår: 1999