Anne-Lise Gjerdrum

Anne-Lise Gjerdrum

Anne-Lise Gjerdum er lærer og forfatter av en rekke tidligere verk for barneskolen i matematikk og norsk.

Jeg regner selv 8

Multiplikasjon med flersifret faktor
Anne-Lise Gjerdrum

Jeg regner selv 4

Addisjon og subtraksjon 0-1000
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 5

Multiplikasjon opp til 5-tabellen
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 6

Multiplikasjon opp til 10-tabellen
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 7

Divisjon
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 2

Addisjon og subtraksjon 0-100
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 1

Addisjon og subtraksjon 0-10
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Jeg regner selv 3

Tieroverganger 0-100
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2016

Tusen millioner 4 Fasit til oppgavebøkene

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2015

Tusen millioner 4B Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millionar 4 Eg reknar nøtter

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2014

Tusen millionar 4B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millioner 4 Jeg regner nøtter

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millioner 4B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2014

Tusen millionar 4 Oppgåvebok (eingongsbok)

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4 Oppgavebok (engangsbok)

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Mikkel og Milla skal begynne i andre

Snart andreklassing
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 4 Oppgåvebok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4 Oppgavebok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 4A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4A Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 4A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Mikkel og Milla skal begynne i første

Snart førsteklassing
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 3B Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2013

Tusen millionar 3 Eg reknar nøtter

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2013

Tusen millioner 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 3 Jeg regner nøtter

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 3 Oppgåvebok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 3A Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 3 Oppgavebok

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 2 Eg reknar nøtter

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 2 Jeg regner nøtter

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 2B Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 1B Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 2B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 2A Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millioner 2B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2012

Tusen millionar 2 Oppgåvebok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 2 Oppgavebok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 1A Lærerens bok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millionar 1A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millionar 1B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millionar 1 Oppgåvebok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millionar 2A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tellevers om tusen ting

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 1A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 1 Oppgavebok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 1B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 2A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2011

Tusen millioner 4 Oppgavekort

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2009

Tusen millioner 3 Oppgavekort

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2008

Tusen millioner Regneperler poser à 50 stk.

Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2007

Tusen millioner 2 Oppgavekort

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2007

Max Emnekort

Anne-Lise Gjerdrum, Elisabet W. Kristiansen og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2007

Tusen millionar Ny utgåve 3B Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2007

Tusen millioner 1-4 CD

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2006

Tusen millioner Tallbilder

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2006

Tusen millionar Ny utgåve 3A Grunnbok

Anne-Lise Gjerdrum og Elisabet W. Kristiansen
Utgivelsesår: 2006

Jeg regner selv 10

Desimaltall - multiplikasjon og divisjon
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2003

Jeg regner selv 9

Penger og desimaltall - addisjon og subtraksjon
Anne-Lise Gjerdrum
Utgivelsesår: 2002

Tusen millioner Tallstråler

Anne-Lise Gjerdrum og Espen Skovdahl
Utgivelsesår: 2001