Per Audun Heskestad

Per Audun Heskestad

Kosmos Påbygging Brettbok (2014)

Digital lærebok
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan

Kosmos YF Unibok (2013)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad

Kosmos Påbygging Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Ivar Karsten Lerstad og Agnete Engan

Bios Biologi 1 Brettbok (2012)

Digital lærebok
Marianne Sletbakk m. fl.

Bios Biologi 2 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Marianne Sletbakk m. fl.

Kosmos YF Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad

Bios Biologi 1 Unibok

Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Røsok og Heskestad
Utgivelsesår: 2016

Kosmos Påbygging Unibok (2014)

Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Agnete Engan og Ivar Karsten Lerstad
Utgivelsesår: 2015

Kosmos SF Unibok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Ivar Karsten Lerstad og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2015

Å lykkes med naturfag (2015)

Naturfag for den videregående skole
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Liebich, Agnete Engan og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2015

Kosmos Påbygging Lærebok (2014)

Påbygging for generell studiekompetanse i naturfag
Per Audun Heskestad, Ivar Lerstad, Harald Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2014

Kosmos YF Brettbok (2013)

Digital lærebok
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2013

Kosmos SF Brettbok (2013)

Digital lærebok
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013

Kosmos SF lærebok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013

Kosmos YF Lærebok (2013)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2013

Kosmos SF lærebok (2013)

Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram
Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Otto Liebich og Agnete Engan
Utgivelsesår: 2013

Kosmos YF Lærebok (2013)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2013

Bios Biologi 2 Lærebok (2013)

Marianne Sletbakk, Inger Gjærevoll, Per Audun Heskestad, Ole Johan Borge og Øystein Røsok
Utgivelsesår: 2013

Bios Biologi 2 Lærebok (2013)

Marianne Sletbakk, Inger Gjærevoll, Arnodd Håpnes, Ole Johan Borge, Øystein Røsok, Per A. Heskest
Utgivelsesår: 2013

Bios Lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Heskestad, Hessen, Røsok
Utgivelsesår: 2013

Bios Biologi 1 Lærebok (2012)

Sletbakk, Gjærevoll, Heskestad, Hessen, Håpnes, Røsok og Øystein Røsok
Utgivelsesår: 2012

Bios Biologi 1 Lærebok (2012)

Sletbakk, Gjærevoll, Heskestad, Hessen, Håpnes, Røsok
Utgivelsesår: 2012

Kosmos YF Arbeidsbok (2011)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogram
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2011

Kosmos YF Lærebok (2011)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Tilpasset læreplan fra 2010
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2011

Kosmos YF Lærebok (2011)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Tilpasset læreplan fra 2010.
Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad
Utgivelsesår: 2011

Kosmos YF tema Energi for framtida (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Ernæring og helse (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Stråling og radioaktivitet (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Bioteknologi (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Berekraftig utvikling (2009)

Naturfag for yrkesfaglig utdanningsprogram
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Stråling og radioaktivitet (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Bærekraftig utvikling (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Energi for framtiden (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Ernæring og helse (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009

Kosmos YF tema Bioteknologi (2009)

Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad og Harald Otto Liebich
Utgivelsesår: 2009