Eva Gjengedal

Eva Gjengedal

Eva Gjengedal, f. 1951 er utdannet sykepleier og har videreutdanning i intensivsykepleie Hun er dr. polit fra Universitetet i Bergen (1994) hvor hun nå er ansatt som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Gjengedal har også en deltidsstilling som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Hennes forskning er blant annet knyttet til akutt og kritisk syke. Gjengedal er medredaktør av flere fagbøker og medforfatter av en rekke internasjonale publikasjoner.

Helse i tid og rom

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Blystad (red.)
Utgivelsesår: 2008

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007