Geir Heivoll
© Politihøgskolen

Geir Heivoll

Geir Heivoll (f. 1974) er doktorgradsstipendiat og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Han er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet bl.a. som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, som foreleser og sensor ved Universitetet i Oslo og andre institusjoner, og som advokatfullmektig.

Jus for økonomiske og administrative studier

Geir Heivoll
Utgivelsesår: 2015

Jus for økonomiske og administrative studier

Geir Heivoll
Utgivelsesår: 2012