Liv Gjems

Liv Gjems

Barns læring om språk og gjennom språk

Samtaler i barnehagen
Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)
Utgivelsesår: 2011

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2002