Steinar Gimnes

Steinar Gimnes

Steinar Gimnes er professor i nordisk litteratur ved NTNU. Han har blant annet skrevet «Sjølvbiografiar: skrift, fiksjon og liv» (1998) og en rekke arbeider om norsk litteratur, med tyngdepunkt på Hamsun, Sandel og Vesaas.

Norske tekster prosa

Steinar Gimnes og Jorunn Hareide
Utgivelsesår: 2009

Norske tekster prosa før 1900

Steinar Gimnes og Jorunn Hareide
Utgivelsesår: 1997