Borgar Høgetveit Berg
© cf-wesenberg/ kolonihaven.no

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er advokat og partner i Advokatfirmaet THOMMESSEN AS. Berg har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og kst. lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Tinglysing

Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer
Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech
Utgivelsesår: 2009

Hevd

Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar
Borgar Høgetveit Berg
Utgivelsesår: 2005