Geir Engebretsen

Geir Engebretsen

Mekling i rettskonflikter

Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene
Anne Austbø og Geir Engebretsen
Utgivelsesår: 2006