Øivind Varkøy
© Øivind Varkøy

Øivind Varkøy

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk, forskningsleder og leder for ph.d.-utdanningen ved Norges musikkhøgskole. Han er også gjesteprofessor i musikkvitenskap ved Örebro universitet (Sverige). Fagområdene hans er musikkpedagogisk idéhistorie og -filosofi, samt musikkfilosofi. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler, nasjonalt og intenasjonalt, og har de senere årene vært særlig opptatt av problematikk knyttet til musikk og kunst i et nytteperspektiv. Dette kommer ikke minst til uttrykk i boken Om nytte og unytte (2012).

Kunstner eller lærer?

Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning
Elin Angelo og Signe Kalsnes (red.)
Utgivelsesår: 2014

Kunstner eller lærer?

Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning
Elin Angelo og Signe Kalsnes (red.)
Utgivelsesår: 2014

Musikkpedagogiske utfordringer

Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis
Geir Johansen, Signe Kalsnes, Øivind Varkøy (red.)
Utgivelsesår: 2005

Musikk og mysterium

Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring
Erling E. Guldbrandsen og Øivind Varkøy
Utgivelsesår: 2004

Musikk - strategi og lykke

Bidrag til musikkpedagogisk grunnlagstenkning
Øivind Varkøy
Utgivelsesår: 2003