Olav Garsjø

Olav Garsjø

Studiemetodikk og oppgaveskriving

Om mappeevaluering og veier til god eksamen.
Olav Garsjø
Utgivelsesår: 2005