Heidi Bakkeli Amundsen

Heidi Bakkeli Amundsen

Møte mellom ord og bilde

Ein antologi om bildebøker
Nina Goga og Ingeborg Mjør (red.)
Utgivelsesår: 2001