Dag Furuholmen

Dag Furuholmen

Dag Furuholmen er lege, spesialist i psykiatri. Han var med på å planlegge og starte Veksthuset i 1982 og var en av drivkreftene fram til 1987. Han har siden drevet en utstrakt kurs- og veiledningsvirksomhet for medarbeidere i rusmiddelomsorgen og annet helsepersonell.

Fellesskapet som metode

Miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere
Dag Furuholmen og Arne Schanche Andresen
Utgivelsesår: 2007