Finn Fuglestad

Finn Fuglestad

Spanias og Portugals historie

En oversikt
Finn Fuglestad
Utgivelsesår: 2009

Fra Svartedauden til Wienerkongressen

Den vesterlandske kulturkretsens historie 1347-1815 i et globalt-sammenliknende perspektiv
Finn Fuglestad
Utgivelsesår: 2004

Latin-Amerika og Karibiens historie

Finn Fuglestad mfl.
Utgivelsesår: 1994