Ole Fugleberg
© Ole Fugleberg

Ole Fugleberg

Ole Fugleberg er cand.oecon. og cand.real. med hovedfag i statistikk. Har vært amanuensis på Handelshøyskolen BI og forelest i statistikk (innføringskurs og videregående kurs) samt virket som forsker ved Norges landbrukshøgskole. Fugleberg har publisert vitenskapelige artikeler innenfor samfunnsøkonomi, luftfart, energiøkonomi, landbruk og fiskeoppdrett. Har en betydelig produksjon av læremateriell i statistikk. Fugleberg arbeider nå i Skattedirektoratet med analyser og utarbeiding av kurs i statistikk.