Jørgen Frost
© Foto: Alexander Tufte/Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og en viktig stemme i nordisk leseforskning. Han har publisert flere forskningsartikler i internasjonale fora samt en rekke lærebøker i Norge, Sverige og Danmark, blant annet Kvalitet i leseopplæringen (2010) og vært redaktør for Språk- og leseveiledning (2009). Han har også vært med på å utvikle flere kartleggingsverktøy, blant annet «Arbeidsprøven» (2003), «Språk 6-16» (2005), «IL-basis» (2001) og observasjonsverktøyet «TRAS» (2003).

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesingen har låst seg
Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2015

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Kvalitet i leseopplæringen

Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning
Jørgen Frost
Utgivelsesår: 2010

Evaluering

i et dialogisk perspektiv
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Språk- og leseveiledning

- i teori og praksis
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Prinsipper for god leseopplæring

Innføring i den første lese- og skriveopplæringen
Jørgen Frost
Utgivelsesår: 2003

Lesepraksis

- på teoretisk grunnlag
Jørgen Frost
Utgivelsesår: 1999

Språkleker

Praktisk del
Annette Lønnegaard og Jørgen Frost
Utgivelsesår: 1996