Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskolen i Bergen. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.

Ord 1+2 Elevnettsted (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid

Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

Digital lærebok
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2016

Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

Digital lærebok
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2016

Ord Lyd (Lærerlisens)

Lydnettsted til Ord 1og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord Lyd (Privatlisens)

Lydnettsted for Ord 1 og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord Lyd (Elevlisens)

Lydnettsted for Ord 1 og Ord 2 (strømmetjeneste)
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok

Digital lærebok
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok

Digital lærebok
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2015

Ord 2. Elev-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Lærer-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Arbeidsbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 2. Tekstbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Elev-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Lærer-CD (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver, Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Arbeidsbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1+2 Lærernettsted (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Rosvold Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

Ord 1. Tekstbok (2014)

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver, Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2014

God nok i norsk?

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk
Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver
Utgivelsesår: 2012

Ord Lærer-cd

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ord Elev-cd

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Ord Arbeidsbok

Alfabetisering for voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2010

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Ganske enkelt norsk 2 Lærerveiledning

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Lærer-cd

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Elev-cd

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 2 Tekstbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2005

Ganske enkelt norsk 1 Lærerveiledning

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2004

Ganske enkelt norsk 1 Elev-CD

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Lærer-CD

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Alfabetbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Tekstbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ganske enkelt norsk 1 Arbeidsbok

For voksne innvandrere
Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid,
Utgivelsesår: 2003

Ta ordet 3 Lærerveiledning

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2003

Ta ordet 3 CD

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 3 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 3 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 3

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 3

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 2 Lærerveiledning

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2 CD

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Lærerveiledning

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 CD

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Lærerveiledning Mellomtrinnet

Vigdis Alver, Harald Berggreen, Kari Tenfjord og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2000

Ta ordet 1

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2000