Per Bjørn Foros

Per Bjørn Foros

Skolen i klemme

Dilemmaer og spenningsforhold
Per Bjørn Foros
Utgivelsesår: 2006

Pedagogikk og politikk

Festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25. september 2004
Petter Aasen, Per Bjørn Foros og Per Kjøl (red.)
Utgivelsesår: 2004

Tema og prosjekt

Organisering, innhold og læreplan
Per Bjørn Foros
Utgivelsesår: 1998

Har vi råd til vekst?

Om kappløpet mellom problem og løsninger
Per Bjørn Foros
Utgivelsesår: 1996