Birgitte Kjos Fonn
© Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn (f. 1961) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ansvarlig for HiOAs fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i The Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE).

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Kristin Skare Orgeret (red.)
Utgivelsesår: 2012

Norsk utenrikspolitisk praksis

Aktører og prosesser
Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.)
Utgivelsesår: 2006