Anne Fjell
© Anne Fjell

Anne Fjell

Anne Fjell (f. 1948) er klinisk sosionom og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har tilleggsutdanning i psykologi grunnfag og psykoterapi ved psykoser. Hun var prosjektansvarlig i Psykoseprosjektet ved SSBU for det psykoedukative familiearbeidet i Psykoseprosjektet (1988-1992) og for utvikling og gjennomføring av det psykoedukative familietilbudet i TIPS-prosjektet (1997-2000). Fjell har siden 2006 vært ansatt ved Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør-Øst, med hovedansvar for kunnskapsoppbygging og integrering av et optimalt familiearbeid ved psykoser. Hun er engasjert inn i en nasjonal arbeidsgruppe og et dansk/norsk forskningsprosjekt med ansvar for utarbeidelse av tilbud til familien ved psykoser/schizofreni. Fjell er også engasjert i utdanning og supervisjon av psykoedukativt familiearbeid i England, Sveits og Danmark.

Foreldrearbeid i praksis

Samarbeid og behandling
Anne Fjell og Marianne Mohr (red.)
Utgivelsesår: 2000