Arnstein Finset

Arnstein Finset

Arnstein Finset, dr.philos., er professor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk nevropsykologi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Helse, sykdom og atferd

Innføring i medisinske atferdsfag
Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)
Utgivelsesår: 2007

Hodeskade

Virkninger og behandling av ulike typer hodeskade
Arnstein Finset og Jan Magne Krogstad
Utgivelsesår: 2002