Arne Orvik

Arne Orvik

Arne Orvik er cand.polit. i helsefag. Han er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Ålesund og er tilknyttet Akershus Universitetssykehus.

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Organisatorisk kompetanse

Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse
Arne Orvik
Utgivelsesår: 2015