Sigurd Skirbekk
© Universitetet i Oslo

Sigurd Skirbekk

Sigurd Skirbekk tok magistergraden i sosiologi fra Universitetet i Oslo 1960, med psykologi og etnologi som støttefag. Han har siden hatt en etterutdanning ved Stanford University og vært vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo.

På slutten av 60-tallet arbeidet Skirbekk med kultursosiologiske forskningarbeider ved Institutt for samfunnsforskning, med støtte fra Norges Almenvitenskapelige forskningsråd, fra The Ohio State University og fra Norsk Rikskringkasting. Han ble i 1971 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, der han også har vært bestyrer. Han ble Dr. philos i 1986 og fikk senere personlig opprykk til professorat. Internt har han sittet i rådet for Ex Phil, i SVs fakultetsstyre og i Professorforeningens styre. Var formann i Professorforeningen ved Universitetet i Oslo 2002-2004. Eksternt har han bl.a. sittet i styret for UB og i styret for Politihøgskolen.