Halvor Fauske
© Høgskolen i Lillehammer

Halvor Fauske

Halvor Fauske (mag.art.) er professor i sosiologi og sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer. Han har forsket og skrevet bøker og artikler innen felter som barnevern, barne- og ungdomssosiologi og profesjonssosiologi.

Integrasjon og mangfold

Utfordringer for sosialarbeideren
Mehmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.)
Utgivelsesår: 2010

Modernitet - refleksjoner og idébrytninger

Elisabeth L'orange Fürst, Øystein Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 1998