Anders Evang
© Oddbjørg Evang

Anders Evang

Anders Evang (f. 1935) er psykiater. Han er sønn av tidligere helsedirektør Karl Evang og lege Gerda Evang. Han har i en årrekke hatt ledende stillinger innen psykisk helsevern. Boka «Utvikling, personlighet og borderline» kom første gang i 1986. Den ga en innføring i psykoanalytisk tenking, objektrelasjonsteori og det vi da visste om borderlinevansker. Boka har kommet i nye utgaver etter hvert som forsking og kunnskap om tilknyttingsteori, mentalisering, nevrobiologi, behandlingsformer og prognose har kommet til. Evang foreleser om mange av de temaene han har skrevet om.

Utvikling, personlighet og borderline

Anders Evang
Utgivelsesår: 2010