Ståle Eskeland
© Terje Heiestad, Millimeterpress

Ståle Eskeland

Ståle Eskeland (1943-2015) var professor dr. juris ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.

Strafferett

Ståle Eskeland
Utgivelsesår: 2015

Strafferett

Ståle Eskeland
Utgivelsesår: 2015

De mest alvorlige forbrytelser

Ståle Eskeland
Utgivelsesår: 2011

Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid

Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)
Utgivelsesår: 2007