Sigrun K. Ertesvåg

Sigrun K. Ertesvåg

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

Atferdsproblemer

Innføring i pedagogisk analyse
Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun K. Ertesvåg og Birgit Leirvik
Utgivelsesår: 2002