Rune Henningsen

Rune Henningsen

Rune Henningsen er historiker med lang undervisningserfaring fra videregående skole og underviser ved Nøtterøy videregående skole. Henningsen har skrevet en rekke læreverk i samfunnsfag. Han har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til læreverk og IKT.

Mangfold Lærernettsted

Nettressurs
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø

Mangfold Unibok

Sosiologi og sosialantropologi
Martin Westersjø, Karl-Eirik Kval, Odd Gunnar Andreassen og Rune Henningsen

Mangfold Brettbok

Digital lærebok
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2013

Mangfald

Sosiologi og sosialantropologi
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2012

Mangfold

Sosiologi og sosialantopologi
Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø
Utgivelsesår: 2012

Radar (2009)

Samfunnsfag
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2009

Radar (2009)

Samfunnsfag 2. utgave
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2009

Individ og fellesskap

sosiologi og sosialantropologi
Karl-Eirik Kval, Rune Henningsen og Egil Andresen
Utgivelsesår: 2007

Praksis Temabok

Tilrettelagt samfunnsfag for videregående skole
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2006

Praksis Temabok

Tilrettelagt samfunnsfag for videregående skole
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2006

Praksis Nettsted

Tilrettelagt samfunnsfag på nett
Andresen, Egil / Henningsen, Rune
Utgivelsesår: 2005